ArkistoKuljetusKategoria

Kuvaus

Kategoriasta ei löydy alakategoriaaKuljetus

SuositutArtikkeli

Artikkelia ei löydy5 USD

ListaArtikkeli

Tietoisku: Logistiikassa kuljetusten oikealaatuisuus ja oikea-aikaisuus ovat menestyksen mittareita

Kuljetusten ja logistiikan tehokkuutta tarkastellaan tyypillisesti toimitusten oikea-aikaisuutena ja erityisesti oikeanlaatuisena. Aikoinaan Japanissa alkaneen JIT-filosofian mukaisesti tilattu tavara tulee olla toimitettuna vastaanottajalleen juuri oikeaan aikaan, oikean kokoisena ja laatuisena. Just In Time-filosofian mukaisesti yritykset tähtäävät varastoihinsa sitoutuneen pääoman pienentämiseen. Tätä nykyä logistiikassa vallitsee hyvin laajalti niin sanottu arvoketjuajattelu, jossa Lisää