ArkistoTeollisuustuotantoKategoria

Kuvaus

Kategoriasta ei löydy alakategoriaaTeollisuustuotanto

SuositutArtikkeli

Artikkelia ei löydy5 USD

ListaArtikkeli

Puhtaus on puoli tuotantoa – Hygieniatuote suojaa kengät kätevästi alas istumatta

Toimitiloilla on yritysten toiminnan kannalta erittäin olennainen merkitys. Se, minkälaisissa toimitiloissa yritys toimii, vaikuttaa merkittävästi kolmeen seikkaan. Ensinnäkin, toimitiloilla on erityisesti teollisessa toiminnassa tilojen toimivuuden kannalta suuri merkitys, sillä tilat on pyrittävä sopeuttamaan esimerkiksi ajoittaisiin mutta säännöllisiin kapasiteetin vaihdoksiin. Toimitilat on tällöin jo lähtökohtaisesti suunniteltava sellaisiksi, että ne pystyt Lisää