ArkistoYrityspalvelutKategoria

Kuvaus

Kategoriasta ei löydy alakategoriaaYrityspalvelut

SuositutArtikkeli

Artikkelia ei löydy5 USD

ListaArtikkeli

Työajanseuranta seuraa työtä tehtyä

Työajanseuranta on työantajalle kätevä tapa seurata käytetyn työajan toteutumista sekä toisaalta työntekijälle hyvä keino varmistua siitä, että esimerkiksi kaikki työntekijän yritykselle tekemät ylityöt tulevat asianmukaisesti kirjattua ylös. Työajanseuranta tarkoittaa käytännössä erilaisia toimenpiteitä, joilla työnantaja kerää tietoa siitä työstä, jota työntekijät yritykselle suorittavat. Työajanseuranta palve Lisää

1 2