CRM vinkkejä, jotka helpottavat asiakkuudenhallintaaProjektien aloittaminen voi usein tuntua hankalalta, sillä voi olla vaikeaa tietää, mistä tulisi aloittaa. Projektit vaativat kokonaisuuden hallintaa ja yleiskuvan hahmottamista. Ongelmat johtuvat usein siitä, ettei käytössä ole toimivaa CRM järjestelmää. Onneksi pulmaan auttaa yleensä CRMeli asiakkuudenhallintajärjestelmä. CRM:n avulla asiakkuuksia on helppo hallita ja projektin eteneminen lähtee käyntiin sujuvammin.

CRM ja hyödyt yritykselle

Monissa yrityksissä ei tiedetä, kuinka paljon etuja CRM:n avulla voidaan saavuttaa. Asiakkuudenhallintajärjestelmä tuo työhön tehokkuutta ja säästää useissa yrityksissä tutulta tuplatyöltä ja tietojen etsimiseltä. Työn tehokkuutta syö huomattavasti tietojen etsiminen monesta paikasta. CRM:ssä kaikki oleellinen tieto on kuitenkin samassa paikassa, kaikkien niitä tarvitsevien nähtävillä samanaikaisesti. Työaikaa ei siis enää kulu hukkaan tietoja etsiskeltäessä. Monen ihmisen työtehoa saadaan parannettua samanaikaisesti.

Miksi CRM järjestelmä yleensä hankitaan?

Yrityksillä onkin usein jokin ongelma, johon haetaan ratkaisua, kun se päättää hankkia CRM järjestelmän. Tai sillä voi olla jokin tavoite, johon halutaan päästä. CRM:n hankkimiseen syitä on kuitenkin monia kuten: yrityksessä halutaan järjestystä ja selkeyttä, toimintaa halutaan tehostaa tai yritys haluaa muuttua asiakaslähtöisemmäksi ja palvella asiakkaitaan paremmin.

CRM tuo järjestystä asiakkuudenhallintaan

Järjestys ja selkeys ovat helppoja tavoitteita saavuttaa asiakkuudenhallintajärjestelmän avulla. CRM tai asiakkuudenhallinta kerää kaikki asiakastiedot samaan rekisteriin, jolloin niitä on helppo hallinnoida. Ja kaikille asiakkaan kanssa tekemisissä oleville henkilöille muodostuu yhteinäinen kuva asiakkaasta. Kaikki tiedostot ja merkinnät sijaitsevat kätevästi asiakkaan nimen alla järjestelmässä.  Tiedot on siis myös helppo löytää. Useampi henkilö voi tarkastella asiakastietoja samanaikaisesti, eikä työ keskeydy turhaan.

Työprosessien tehostaminen on seuraava askel, kun ensimmäinen tavoite on saavutettu. CRM tarjoaa useita ratkaisuja, joiden avulla työskentelytapoja voidaan tehostaa. Työprosessin tehostamisella puolestaan säästetään runsaasti aikaa. CRM järjestelmä maksaakin itsensä usein takaisin, sillä tehokkaita työtunteja ei enää menetetä.

CRM vie kohti parempia asiakassuhteita

CRM:n ehkä yksi tärkein ominaisuus on asiakaspalvelun parantaminen. Kun kaikki asiakkaan tiedot löytyvät samasta paikasta, kukin asiakaspalvelija tietää mitä asiakkaan kanssa ollaan aikaisemmin sovittu, kuka on ollut tähän yhtyedessä ja mitä tälle on myyty. Näinpä asiakaspalvelu voidaan perustaa jo aiempaan kanssakäymiseen, vaikka itse asiakaspalvelija vaihtuisi.  CRM:n avulla voidaan siis nostaa yrityksen mainetta asiakkaiden puolella, sillä palvelu on ammattimaisempaa ja asiakaslähtöisempää.

robinson Artikkelin lähdehttp://artikkelisuomi.fi/crm-vinkkeja-jotka-helpottavat-asiakkuudenhallintaa/
Julkaisija

  • authorTekijä
  • writerKategoria kesäkuu 24, 2013
  • liveJulkaistut artikkelit 4

Julkaisu Kommentti