Fysioterapia tukee potilaan toimintakykyäErilaiset tuki- ja liikuntaelinten vammat vaivaavat tuhansia suomalaisia vuodesta toiseen. Tuki- ja liikuntaelinten vaivat voivat kehittyä kehossa pitkän ajan kuluessa rasitukselle altistuessa, tai sitten äkkinäisesti, esimerkiksi urheiluvammana. Pitkälle kehittyessään tuki- ja liikuntaelinten sairaudet vaikuttavat koko elämänlaatuun kokonaisuutena, jollei niitä ryhdytä asianmukaisesti hoitamaan. Fysioterapia on terapiaa, jonka tavoitteena on ylläpitää ja parantaa ihmisen liikkumista ja toimintakykyä. Fysiotarepian juuret voidaan nähdä alkavaksi jo vuosisatojen takaa. Ennen modernin lääketieteen kehitystä hoitomuodot kun olivat rajoittuneet juuri kehoa manipuloiviin fysikaalisiin hoitoihin sekä esimerkiksi kuuman ja kylmän käyttöön kiputilojen lievittäjänä. Moderni lääketiede ei kuitenkaan kehittyessään missään nimessä syrjäyttänyt fysikaalisia hoitoa, vaan fysioterapia on nykyään olennainen osa potilaan kuntoutusta esimerkiksi pitkän sairaalajakson jälkeen. Fysioterapia ei ole vapaasti harjoitettava  ammatti, vaan vaatii harjoittajaltaan, fysioterapeutilta fysioterapeutin ammattitutkinnon. Fysioterapeutin ammattitutkinto on laajuudeltaan 210 opintopistettä ja sen suorittaminen kestää säännönmukaisesti noin kolme ja puoli vuotta. Fysioterapeuttisen hoidon laatua valvotaan siten tiukasti. Fysioterapeutti on terveydenhuollon laillistettu ammattihenkilö.

Fysioterapia ei ole yksi yhtenäinen oppiala, vaan jakautuu useisiin erilaisiin hoitomuotoihin. Yhteistä niille kaikille on, että edistämään alentunutta toimintakykyä fysioterapeuttisen ohjauksen ja neuvonnan, fysioterapeuttisen harjoittelun sekä manuaalisen eli käsillä suoritetun terapian keinoin. Fysioterapia edellyttää myös kuntoutujalta aktiivista panosta oman toimintakyvyn takaisin saamiseksi. Pika-apua ei toisin sanoen voi yksikään fysioterapeutti tarjota. Fysioterapia koostuu tyypillisimmillään juuri erilaisista voimisteluliikkeistä ja muista lihasharjoitteista, mutta toipumistaja toimintakykyä voidaan tukea myös erilaisin teknisin apuvälinein. Veden positiiviset vaikutukset ollaan tunnettu lääkinnässä jo vuosituhansien ajan. Siitä merkkeinä ovat muun muassa vanhoissa eurooppalaisissa kaupungeissa edelleen toimivat kylpylät, joissa terveyttä ollaan hoidettu jo roomalaisajoista lähtien. Perinteisten, sisätiloissa suoritettujen jumppien ohella fysioterapiaa annetaan myös vedessä, allashoitoina. Fysioterapiaan luetaan lisäksi eksoottisemmat, mutta tuhansia vuosia tunnetut hoitomuodot kuten akupunktio. Akupunktiota on Suomessa alettu hyödyntää laajemmin vasta viime vuosikymmeninä, mutta sen tehosta on saatu erittäin  positiivisia näyttöjä. Parhaimmillaan potilaan hoito voisikin muodostua länsimaisten ja itämaisten parhaiden perinteiden perustalle.

Jukka Artikkelin lähdehttp://artikkelisuomi.fi/fysioterapia-hoitaa-tukee-ja-lievittaa-kipupotilaan-arkea/
Julkaisija

  • authorTekijä
  • writerKategoria maaliskuu 24, 2011
  • liveJulkaistut artikkelit 148

Julkaisu Kommentti