Mikä meitä liikuttaa kahden vuoden kuluttua? Ovatko ne ilmiöt, mistä nyt täytämme median, enää olemassa? Sikäli kuin ne ovat, minkälaisia muotoja ilmiöt ottavat? Laantuvatko ne vai taantuvatko ne kokonaan? Mikä tärkeintä, mitä tulee tilalle?

Nämä kaikki ovat relevantteja kysymyksiä kenen tahansa markkinointipäättäjän pöydällä. Erityisesti nuorisomarkkinoinnin parissa työskentelevät markkinointipäättäjät ovat työssään kovan paikan edessä. Ilmiöt eivät ole enää yhteisiä.

Entinen yhtenäiskulttuuri on pirstoutunut lukuisiksi oheiskulttuureiksi. Varsinaisesta yhtenäiskulttuurista on kovin vaikea enää edes puhua. Ihmisten ennustettavuus on siten muuttunut entistä hankalammaksi. Musiikkiteollisuudessa valtavia, koko kansaa liikuttavia hittejä on entistä hankalampi luoda.

Ylipäätään kukaan ei tiedä, miten ja missä tulemme musiikkia edes kuluttamaan kymmenen vuoden kuluttua. Tekniikka muuttuu niin nopeasti, että on mahdoton sanoa, kuka menestyy ja kuka ei.

Tutkimus tarjoaa markkinointipäättäjille apuvälineitä todellisuuden hahmottamiseen ja tulevan todellisuuden ymmärtämiseen. Niin sanotut heikot signaalit ovat keskeisessä roolissa trendejä ennustettaessa.

Trendit eivät synny yhdessä yössä jossakin tietyssä maantieteellisessä sijainnissa, vaan ne ovat kokoelma pienempiä ja heikompia virtauksia, jotka parhaimmillaan vahvistuvat globaaleiksi trendeiksi. Heikot signaalit ovat ikään kuin viitteitä tulevasta muutoksesta.

Vaikka tulevaisuutta ei voida koskaan ennustaa täysin todenmukaisena, voidaan heikkoja signaaleja seuraamalla tulevaisuudesta ainakin esittää skenaarioita.

Luovat ja älykkäät organisaatiot osaavat tarttua niihin ja löytää heikkoja signaaleja kuuntelemalla kokonaan uusia liiketoiminta-alueita ja tuotteita.

Jukka Artikkelin lähdehttp://artikkelisuomi.fi/heikot-signaalit-ovat-vihje-mahdollisesta-muutoksesta/
Julkaisija

  • authorTekijä
  • writerKategoria joulukuu 13, 2011
  • liveJulkaistut artikkelit 148

Julkaisu Kommentti