Jokainen markkinointipäättäjä haaveilee havaitsevansa kohderyhmänsä käyttäytymisessä tai yhteiskunnallisessa keskustelussa jotakin sellaista, mihin kilpailijat ehtivät reagoimaan vasta sitten, kun näihin muuttuneisiin käytösmalleihin, asenteisiin tai arvomuutoksiin on jo markkinoiden selvännäkijän puolesta vastattu. Tulevaisuuden ennustaminen on aina arpapeliä, missä on mahdollista kuitenkin tutkimustietoa hyväksikäyttäen ja innovaatioihin kannustavaa yrityskulttuuria kehittäen mahdollista saavuttaa merkittävä johtoasema kilpailluilla markkinoilla.  Heikot signaalit ovat merkkejä asioista, ilmiöistä tapahtumista jne., joista voi mahdollisesti muodostua tulevaisuudessa merkittäviä ja suuria. Heikot signaalit muuttuvat siten laajetessaan trendeiksi ja globalisoituessaan megatrendeiksi. Heikkoja signaaleja havainnoimalla ja keräämällä pyritään ennakoimaan näitä potentiaalisia tulevaisuuden muutoksia. Yksi heikko signaali itsessään ei toki vielä kerro muutoksesta, mutta useita heikkoja signaaleja toisiinsa yhdistämällä voidaan usein huomata nousevia ilmiöitä.

Heikot signaalit ovat yrityksille innovaatioiden lähde

Heikot signaalit ovat innovaatioiden polttoainetta

Heikkoja signaaleja hyödynnetään usein tulevaisuuden palveluita suunnitellessa. Heikkojen signaalien tarkoitus on tällöin ikään kuin ravistella vakiintuneita käsityksiä, pölyttää ajatuksia uusilla näkökulmilla ja vanhoja käsityksiä muuttamalla ja poistamalla luoda tilaa uusille ideoille. Heikko signaali ei edellä mainittuun tapaan vielä itsessään merkitse välitöntä muutosta yhteiskunnassa, mutta saattaa kuitenkin toimia kipinänä, joka pakottaa organisaatiot tarkastelemaan markkinoitaan uudella tavalla. Heikot signaalit ikään kuin pakottavat muuttumaan ja luomaan itse uutta tulevaisuutta.

Jukka Artikkelin lähdehttp://artikkelisuomi.fi/heikot-signaalit-viestivat-muutoksesta/
Julkaisija

  • authorTekijä
  • writerKategoria syyskuu 16, 2011
  • liveJulkaistut artikkelit 148

Julkaisu Kommentti