Tuotetiedon hallinta eli englanniksi Product Information Management, PIM, tarkoittaa erinäisiä työkaluja ja prosesseja, joilla voidaan hallita yrityksen tuotteisiin liittyvää tietoa.

Tuotetiedonhallinta on erityisen tärkeää sellaisen tiedon kohdalla, joka on kriittistä yrityksen tuotteiden myynnin ja markkinoinnin yhteydessä, tapahtui se sitten yhdessä tai useammassa kanavassa.

Monikanavainen markkinointi on tänä päivänä esimerkiksi kaupan alalla tätä päivää. Keskitetyn tuotetiedonhallinnan vaatimus korostuu tällöin erityisesti.

Monikanavaisessa markkinoinnissa yhdenmukaista tuotetietoa tulee voida käyttää useissa eri kanavissa, esimerkiksi yrityksen verkkosivuilla, tuoteluetteloissa tai yrityksen ostojärjestelmissä.

Lisävaatimuksia tuotetiedon hallintaan asettaa tosiasia, että kaupan alalla markkinoitavia tuotenimikkeitä saattaa olla parhaimmillaan kymmeniätuhansia. Tuotetiedonhallinta on osa yrityksen Master datan hallintaa, englanniksi Master Data Management, MDM.

Laajoille maantieteellisille alueille levittäytynyt vähittäiskauppaa asettaa myös omia vaatimuksiaan tuotetiedon hallinnan tietojärjestelmille ja prosesseille.

Tuotetiedonhallinnan järjestelmien tulee pystyä tukemaan useita eri kieliversioita tuotetiedosta. Lisäksi tuotetiedon järjestelmien tulee pystyä tukemaan useita eri maantieteellisiä sijainteja, jotka saattavat sijaita ympäri maailmaa.

Samaan aikaan tuotetieto täytyy pystyä hallitsemaan keskitetysti, jotta tuotetietoa voidaan käyttää eri järjestelmissä eri muodoissa.

Monikanavainen markkinointi edellyttää, että tuotetieto on yhdenmukaista kaikissa niissä markkinoinnin kanavissa, joissa sitä käytetään organisaation sisällä.

Hyvin usein ongelma on, että yrityksen tuotetieto on hajallaan yrityksen eri osastoilla, jotka käyttävät tuotetietoa.

Tuotetiedon hajanaisuus aiheuttaa yrityksissä monenlaisia ongelmia. Tyypillisesti tuotetiedon hajanaisuus johtaa siihen, että tuotetiedosta on olemassa useita eri versioita.

Missään ei ole kuitenkaan olemassa keskitetysti kaikkea samoja tuotteita koskevaa tietoa. Tuotetietoa saattaa löytyä esimerkiksi yrityksen toiminnanohjausjärjestelmästä, Excel-tiedostoista, ja omista henkilökohtaisista tietokannoista.

Tuotetietoa saattaa olla levällään yrityksen satojen eri käyttäjien työasemilta. Pahimmillaan tuotetietoa saatetaan metsästää vanhoista varaston perukalta löytyvistä tuoteluetteloista ja pölyttyneistä mapeista.

Kuten edellä mainittiin, yrityksen eri toiminnoissa käytetään erilaista tuotetietoa.

Yrityksen eri osastojen tuotetiedon tarve on siten erilainen. Siinä missä logistiikka on yleensä kiinnostunut tuotteen mitoista, painoista, tuotemääristä ja niin edelleen, saattaa yrityksen talousosastoa kiinnostaa pikemminkin tuotteen myyntihinta ja kustannukset yritykselle.

Kun samaa tuotetta koskevaa tuotetietoa käytetään ja tallennetaan hajanaisesti, aiheuttaa se monenlaisia ongelmia. Jos eri osastoilla on olemassa oma kopio tuotetiedosta, on tyypillistä. että se on hyvin helposti monelta osin vanhentunutta.

Tyypillinen esimerkiksi vanhentuneen tuotetiedon aiheuttamista ongelmista liittyy kaikkein tärkeimpään, eli tuotteen myyntihintaan.

Vanhentuneet tuotteen myyntihinnat saattavat aiheuttaa yritykselle merkittäviä tappioita vuosittain.

Jukka Artikkelin lähdehttp://artikkelisuomi.fi/hyvaa-tuotetiedon-hallinta-monikanavaisen-markkinoinnin-edellytys/
Julkaisija

  • authorTekijä
  • writerKategoria huhtikuu 10, 2012
  • liveJulkaistut artikkelit 148

Julkaisu Kommentti