Kaikista kissan kasvaimista kissan nisäkasvaimet ovat kolmanneksi yleisimpiä kaikista kissan kasvaimista. Nisäkasvainten osuus kaikista kissan kasvaimista on noin 11 %. Suurin osa nisäkasvaimista on peräisin kissan rauhaskudoksesta. Nisäkasvaimeen sairastuneet kissat ovat yleensä 10–12 vuoden ikäisiä ja useimmiten steriloimattomia. Kissan sterilointi voi vähentää riskiä sairastua nisäkasvaimiin.
Kissan nisäkasvainten riskitekijät
Nisäkasvainten synnyssä hormonaalisilla tekijöillä on suuri merkitys. Jos kissa on steriloitu, on riski sairastua nisäkasvaimiin huomattavasti pienempi kuin sellaisilla kissoilla, joita ei ole steriloitu. Sillä, missä iässä kissa on steriloitu, on kissan nisäkasvainten kannalta merkitystä. Mikäli kissa steriloidaan 6 kuukauden ikäisenä, on kissan riski sairastua maitorauhaskasvaimiin jopa 91 prosenttia pienempi kuin steriloimattomalla kissalla. Jos kissa steriloidaan yhden vuoden ikäisenä, on kissan sairastumisriski on 86 prosenttia pienempi.  Kaksivuotiaana steriloidulla kissalla sairastumisriski on enää 11 prosenttia pienempi.
Kissan ikä on suuri riskitekijä kissan sairastumiselle hormonaalisten vaikuttajien lisäksi. Yli 10-vuotiaat kissat ovat suuremmassa riskissä sairastua nisäkasvaimiin kuin nuoremmat. Lisäksi tietyt kissarotujen kissat, kuten siamilaiset, sairastuvat muita kissoja herkemmin nisäkasvaimiin.  Nisäkasvaimet kehittyvät siamilaisille usein huomattavasti muita rotuja nuoremmalla iällä.
Kissan omistaja saattaa havaita nisäkasvaimet lemmikissään muun muassa kissan passiivisempana ja vetäytyvämpänä käytöksenä. Muita tunnettuja oireita ovat muun muassa ruokahaluttomuus, laihtuminen ja tietyissä harvinaisemmissa tapauksissa hengitysvaikeudet ja ihon sinertyminen. Tämä johtuu kissan keuhkoihin levinneistä etäpesäkkeistä.
Kissan nisäkasvain sijaitsee maitorauhasen alueella ja on selvästi tunnusteltavissa oleva kiinteän tuntema massa. Kasvaimia havaitaan usein kerralla useampia kuin yksi, ja hiukan alle puolella potilaista on kasvaimia maitorauhasissa molemminpuolisesti. Kasvain saattaa olla myös haavainen. 85–93 % kissan nisäkasvaimista on pahanlaatuisia.
Nisäkasvainten diagnosointi
Nisäkasvaimen laatua arvioidaan eläinlääkärissä kissan terveyshistorian, kasvaimen kasvutavan ja mahdollisesti myös koepalan avulla. Eläinlääkäri tekee arvion jatkotoimista perustuen kissan ikään. Nuorilla, leikkaamattomilla kissoilla tai kissoilla jotka saavat progestiinilääkitystä kasvaimet voivat olla myös hyvälaatuista kudoksen liikakasvua, jonka hoidoksi riittää progestiinilääkityksen lopettaminen tai kissan sterilointi.
Kissan nisäkasvainten hoitaminen
Kissan nisäkasvaimen leikkausta tulee harkita huolellisesti hoidon heikohkon ennusteen vuoksi. Leikkaushoitoon kannattaa ryhtyä ainoastaan, mikäli nisäkasvaimet ovat kooltaan alle kolme senttiä halkaisijaltaan eivätkä ole lähettäneet etäpesäkkeitä.

Kissalta on syytä leikata koko maitorauhaskudos pois. Säästävään leikkaushoitoon verrattuna maitorauhaskudoksen poiston jälkeinen ennuste on huomattavasti parempi.  Kissoilla, joille on suoritettu maitorauhaskudoksen totaalipoisto, odotettavissa oleva leikkauksen jälkeinen elinikä on kaksinkertainen verrattuna säästävällä leikkauksella hoidettuihin kissoihin.

Solunsalpaajia voidaan käyttää leikkaushoidon ohella. Yhdistelmällä saadaan aikaan tehokkaampia tuloksia kuin pelkällä leikkaushoidolla. Solunsalpaajien käyttö on kuitenkin toistaiseksi ollut vähäistä.
Kissan nisäkasvain on huonoennusteinen

Tärkein hoitoennusteeseen vaikuttava tekijä on kasvainten koko. Nyrkkisääntönä voidaan sanoa, että mitä pienempi kasvain, sen parempi ennuste. Muita vaikuttavia tekijöitä ovat mahdolliset etäpesäkkeet, leikkaushoidon tapa ja kasvaimen solujen erilaistumisaste.

Kissan nisäkasvainten leikkaushoitoa tulee huolellisesti harkita. Jos kasvaimet ovat halkaisijaltaan kolme senttiä tai suurempia, ja/tai jos ne ovat lähettäneet etäpesäkkeitä muualle elimistöön, paras vaihtoehto saattaa olla tällöin saattohoito sekä ajoissa suoritettu eutanasia, aina riippuen kissan kunnosta. Jos leikkauksella voidaan oletettavasti saavuttaa vain hyvin lyhyt lisäaika kissan elämään, leikkausta ei voida suositella.
Ennaltaehkäisy
Tehokkain ennaltaehkäisy kissan nisäkasvaimille on kissan sterilointi. Varsinkin iäkkäämmän kissan nisät kannattaa tunnustella läpi vähintään kerran kuukaudessa. Mitä aikaisemmin kasvaimen löytää, sen paremmat hoitomahdollisuudet ovat.

Jukka Artikkelin lähdehttp://artikkelisuomi.fi/kissan-nisakasvain-voidaan-ehkaista-steriloinnilla/
Julkaisija

  • authorTekijä
  • writerKategoria tammikuu 12, 2012
  • liveJulkaistut artikkelit 148

Julkaisu Kommentti