Ulvominen, esineiden tuhoaminen ja sisälle tarpeiden tekeminen on seurausta koiran kontrolloimattomasta ahdistuneisuudesta eli niin sanotusta koiran eroahdistuksesta.  Koiran eroahdistuksen hoito tähtää opettamaan koiraa viihtymään yksikseen.

Koiran eroahdistusterapia perustuu systemaattiseen eroahdistuksen poisherkistämiseen. Ensimmäisenä tehtävänä on opettaa koira pysymään paikalla rauhallisena rentoutusharjoituksilla. Tämän jälkeen koiraa siedätetään erittäin lyhyille yksinolohetkille vastaehdollistamisella. Tämän jälkeen koira jätetään kotiin yksin joiksikin minuuteiksi. Tätä vaihetta kutsutaan poisherkistämiseksi. Kun terapiassa saavutetaan edistymistä, koiran yksinoloaikoja pidennetään. Eläinlääkäri saattaa myös määrätä koiralle masennuslääkitystä tukemaan terapiaa.

Mikäli koira stressaantuu harjoituksista, tulee harjoitukset keskeyttää välittömästi.  Koiraa on varottava palkitsemasta kokemastaan stressireaktiota. Ääntelehtiminen, pään laskeutuminen, korvien taakse painuminen taakse sekä tärinä ovat merkkejä stressireaktiosta. On tärkeää, että kaikki riittävän vanhat perheenjäsenet osallistuvat harjoitusohjelman läpiviemiseen. Harjoitukset on tehtävä koordinoidusti, sillä koiran edistyessä on varottava pilaamasta jo saavutettuja tuloksia.  Harjoitukset on hyvä pitää lyhyinä, eikä niiden tulisi kestää 15 minuuttia pidempään. Koiran harjoittelu edistyy koiran oppiessa yhdistämään palkitsemisen omaan rauhalliseen käyttäytymiseensä. Rangaistuksen käyttö on väärä tapa hoitaa koiran kokemaa eroahdistusta. Rankaiseminen on lähinnä kostotoimenpide koiran aiheuttamista vahingoista.

Jukka Artikkelin lähdehttp://artikkelisuomi.fi/koiran-eroahdistuksen-hoito-ei-sisalla-rankaisua/
Julkaisija

  • authorTekijä
  • writerKategoria elokuu 26, 2011
  • liveJulkaistut artikkelit 148

Julkaisu Kommentti