• Category Kategoria Koulutus
  • Comment Kommentit 0
  • View Katselukertoja 1426

Tuntuuko sinustakin siltä, että koulun oppitunneilla saamasi aika ei yksinkertaisesti riitä sinulle käsiteltävän uuden asian oppimiseksi? Uhraatko kotonasi tuntikausia kotitehtävien tekemiseen vain sen takia, että joudut käytännössä opiskelemaan jo kertaalleen opetetun asian alusta alkaen uudelleen? Ei hätää. Asiasta ei kannata huolestua. Me kaikki olemme erilaisia oppijoita. Siinä missä joku oppii paremmin tutkimalla ja käsillään kokeilemalla, on toiselle oppijalle lukeminen ja ohjeiden läpikäynti kaikkein paras oppimismetodi. Kaikille perinteinen luokkahuoneessa hiljaa istuminen ei siten ole missään nimessä paras mahdollinen metodi. Kouluopetuksen tukena kotiopetus voisi olla monen erilaisen oppijan pelastus.

Kotiopetus ei ole tarkoitettu ainoastaan muita hitaammille oppijoille tukiopetusmuodoksi, vaan kotiopetuksesta voivat hyötyä aivan kaikentasoiset oppijat. Kotiopetuksessa opettajan aika on kokonaan omassa käytössä, ilman keskeytyksiä tai muita häiriötekijöitä. Siksi kotiopetus sopii erinomaisesti myös sellaiselle oppijalle, joka haluaa perehtyä johonkin tiettyyn seikkaan, esimerkiksi pitkän poissaolon myötä oppimatta jääneeseen kieliopin kysymykseen tai tiettyyn matematiikan probleemaan.

Kotiopetuksessa kullekin oppilaalle räätälöidään yksilöllinen opetuskokonaisuus halutusta oppiaineesta tai erityiskysymyksestä. Kotiopetus perustuu aina ennalta asetettuihin tavoitteisiin ja opetusohjelmaan. Kotiopetus aloitetaan aina erillisellä lähtötilannekartoituksella ja oppilaan omin tavoitteiden määrittelyllä. Oppilas voi itse valita, kenet haluaa itseään opettavan. Kotiopetus koostuu kokonaisuudessaan oppituntien suunnittelusta, henkilökohtaisista opetustunneista ja itsenäisestä harjoittelusta sekä yhteydenpidosta opettajan ja asiakkaan välillä. Sovitun opetusohjelman lopuksi kukin oppilas saa työstään ja tuloksistaan palautteen.

Jukka Artikkelin lähdehttp://artikkelisuomi.fi/kotiopetus-skarppaajan-valinta/
Julkaisija

  • authorTekijä
  • writerKategoria tammikuu 2, 2012
  • liveJulkaistut artikkelit 148

Julkaisu Kommentti