Asiakas on yrityksen tärkein voimavara. Ilman asiakkaita ei ole olemassa yritystoimintaa. Tämän takia on erittäin tärkeää, että asiakaspalvelussa tai myynnissä työskentelevillä henkilöillä on käytössään tietoa, taitoja ja työkaluja erilaisten asiakaskohtaamisten käsittelyyn. Mikäli yritys haluaa menestyä, on sen siten panostettava sekä asiakkaisiinsa että henkilöstöönsä. Henkilöstöön panostaminen näkyy yrityksessä parempina tuloksina ja entistä tyytyväisempinä asiakkaina. Henkilöstötutkimus on erinomainen tapa tuottaa yrityksen asiakaspalvelusta ja myynnistä vastaavan johdon käyttöön tietoa ja tukea asiakaskohtaamisten, asiakaspalvelutoiminnan ja myynnin kehittämiseen ja suunnitteluun.

Henkilöstötutkimus pyrkii löytämään asiakas- ja myyntityön kehittämisen kannalta keskeisiä tekijöitä. Henkilöstötutkimus selvittää lisäksi konkreettisia toimintamalleja henkilöstön tukemiseksi siten, että myös työssä jaksamisen paranisi. Henkilöstötutkimus parantaa siten paitsi asiakaspalvelu- ja myyntihenkilöstön työtä, mutta myös tämän työn johtamista.

Jukka Artikkelin lähdehttp://artikkelisuomi.fi/onnistuitko-joulukaupassa-henkilostotutkimus-antaa-selkeita-malleja-asiakaspalvelun-parantamiseen/
Julkaisija

  • authorTekijä
  • writerKategoria marraskuu 23, 2011
  • liveJulkaistut artikkelit 148

Julkaisu Kommentti