Opasteiden merkitys kasvaa monimutkaistuvassa maailmassa, jossa mainonnan ja viestinnän määrään jatkuva kasvu aiheuttaa haasteita varsinkin monelle iäkkäälle ja erilaisten rajoitteiden kanssa eläville.  Selkeät opasteet auttavat heitä paitis suunnistamaan helpommin kaupunkiviidakossa, mutta myös pääsemään kosketuksiin tuotteiden ja palveluiden kanssa tavalla, joka ei vielä muutama vuosikymmen sitten olisi ollut mahdollista.

Opasteet ovat kriittisessä asemassa niin kauppakeskusten, sairaaloiden, lentoasemien kuin työmaiden ja tehtaiden suunnittelussa. Onnistuneita opasteratkaisuja syntyy, kun sekä varsinaiset opasteet että opasteiden sisällöntuotanto hankitaan samasta paikasta.

Opasteet

Opasteet porrastauluista pihoille

Opasteita ei tarvita ainoastaan isoissa elämyksellisissä kauppakeskuksissa, vaan myös paljon arkisemmissa ympäristöissä. Omakotitaloalueet ja asunto-osakeyhtiöiden useasta eri kerrostalosta muodostuvat kokonaisuudet saattavat olla seutua tuntemattomalle varsin vaikeita hahmottaa.

Hyvällä opastesuunnittelulla ja laadukkaista materiaaleista valmistettuna opasteet auttavat paitsi liikkumaan taloyhtiöiden alueilla helpommin, mutta myös osaltaan luovat taloyhtiöstä itsestään huoliteltua ja arvokasta mielikuvaa.

Hyvällä, yhdenmukaiseen ilmeeseen ja viestiin perustuvalla opastesuunnittelulla voidaan vaikuttaa siten jopa asuntojen arvoon myyntilanteessa. Ne ovat osa jokaista hyvin hoidettua ympäristöä.

Ulko-opasteet tehdään kestämään

Ulko-opasteita suunniteltaessa täytyy huomioida useita eri seikkoja. Ulko-opasteiden tulee olla paitsi riittävän erottuvia ympäristöstään, mutta niiden tulee olla myös eri tavalla kulutusta kestäviä, kuin kevytrakenteisempien sisäopasteiden.

Sään vaihteluiden ja ilkivallan vaikutukset täytyy huomioida ulko-opasteiden materiaalivalinnoissa. Ulko-opasteet tulee tehdä kestämään. Ulko-opasteita voidaan tehdä millaisia tahansa, aina teräksenlujista vitriiniopasteista seinäkilpiin ja liikennemerkkeihin.

Oma erikoisopastelajinsa ovat teollisuusopasteet. Teollisuusopasteita tarvitaan paitsi teollisuusalueilla osana alueiden toimivaa logistiikka ja liikennevirtojen ohjaajina, mutta myös teollisuuslaitosten sisällä ohjaamassa, varoittamassa ja selkeyttämässä. Ilman opasteita järjestelmällinen teollinen toiminta olisi alueilla käytännössä mahdotonta.

Kosketusnäytöt madaltavat tehokkaasti ostokynnystä

Opasteista elektroniset kosketusnäytöt edustavat puhtaimmin tämän päivän uusinta teknologiaa opastesuunnittelussa. Kosketusnäytöt mahdollistavat asiakkaan ja yrityksen kohdata toisensa aivan uudella tavalla. Samalla opastaminen saa kokonaan uuden merkityksen.

Liikkuvaa kuvaa hyödyntämällä yritys voi kertoa kulloinkin, mitä esimerkiksi silmien edessä kulloinkin tapahtuu. Kosketusnäytöiltä voidaan demonstroida esimerkiksi tuotteen toimintaa käytännössä ja madaltaa siten tehokkaasti ostokynnystä.

Kosketusnäytöillä voidaan myös antaa vinkkejä tuotteen käyttöön esimerkiksi reseptipankilla. Ruokakaupoissa kosketusnäytön kautta voisi siten esimerkiksi tulostaa itselleen valmiin kauppalistan suoraan reseptin perustella!

admin Artikkelin lähdehttp://artikkelisuomi.fi/opasteet-ohjaavat-kulkemaan-ja-ostamaan/
Julkaisija

  • authorTekijä
  • writerKategoria toukokuu 7, 2012
  • liveJulkaistut artikkelit 34

Julkaisu Kommentti