Toimitiloilla on yritysten toiminnan kannalta erittäin olennainen merkitys. Se, minkälaisissa toimitiloissa yritys toimii, vaikuttaa merkittävästi kolmeen seikkaan. Ensinnäkin, toimitiloilla on erityisesti teollisessa toiminnassa tilojen toimivuuden kannalta suuri merkitys, sillä tilat on pyrittävä sopeuttamaan esimerkiksi ajoittaisiin mutta säännöllisiin kapasiteetin vaihdoksiin. Toimitilat on tällöin jo lähtökohtaisesti suunniteltava sellaisiksi, että ne pystytään varsin joustavasti muokkaamaan erilaisiin käyttötarkoituksiin sopiviksi muuttuvien tarpeiden myötä. Toisekseen, toimitiloilla on merkitystä niin työntekijöiden viihtyvyyden kannalta kuin lopulta yrityksen asiakkaille yrityksestä muodostuvan mielikuvan kannalta. Viihtyisät, siistit ja yrityksen liikeidean kannalta tarkoituksenmukaiset toimitilat ovat jo työn tuottavuudenkin kannalta olennaisessa roolissa. Asiakkaille yrityksen arvoja ja henkeä heijastavat toimitilat viestivät muuta yritysviestintää konkreettisemmin yrityksen asemasta kilpailemillaan markkinoilla ja sekä roolistaan niillä. Kolmanneksi, puhtaat ja hygieeniset toimitilat voivat olla koko yrityksen tai organisaation toiminnan kannalta elinehto. Esimerkiksi sairaaloissa, uimahalleissa, leipomoissa ja muissa elintarvikealan yrityksissä hygieniavaatimukset ovat tavanomaista huomattavasti tiukemmat. Yrityksen tai organisaation on tällöin varmistettava huolellisesti, että sen työntekijät ovat asianmukaisesti perehdytetty hygieniavaatimuksiin. Hygieniatuoteinvestoinnit muodostavat tällöin myös merkittävän osan yrityksen kokonaiskuluista. Hygieniatuoteinvestoinneissa kuten luonnollisesti muissakin investoinneissa on syytä pohtia, millä tavalla hygieniatuoteinvestoinnit voisivat osaltaan tehostaa yrityksen toimintaa, parantaa toiminnan laatua että lopulta lisätä yrityksen tai muun julkisen sektorin organisaation henkilöstön viihtyvyyttä.

Vaikka yrityksen tai organisaation henkilökunta huolehtisikin henkilökohtaisesta hygieniastaan esimerkiksi käsien pesun ja työvaatteiden puhtauden avulla huolellisesti, ei tällöinkään välttämättä ole voitu täysin estää lian ja bakteerien pääsyä tiloihin, missä hygieniavaatimukset ovat erittäin tiukat. Monesti yrityksissä ja organisaatioissa ollaan jopa aliarvioitu kenkien pohjissa kulkeutuvan lian merkitystä yleisen hygienian kannalta. Kenkien suojaaminen hygieniatuoteratkaisuilla kuten suojapusseilla aiheuttaa työntekijöille ensinnäkin jatkuvaa vaivannäköä ja ylimääräistä huolehtimista. Kömpelöiden suojapussien asentaminen kenkiin on kaiken lisäksi aikaa vievää ja saattaa pahimmillaan aiheuttaa tuotantotiloihin häiriöitä ja sairaalaolosuhteissa pahimmillaan jopa infektioriskin. Suoraan kekngän päälle puristettava lämpöaktivoituva hygieniatuote on uudenaikainen ratkaisu kenkien suojaamiseen, joka paitsi säästää merkittävästi hygieniatuotekustannuksissa mutta säästää myös henkilökunnan ylimääräistä vaivaa ja estää kömpelöistä kenkien vaihdosta johtuneita laiminlyöntejä. Suoraan kengän päälle puristettava hygieniatuote perustuu lämpöaktivoituvaan PVC-kalvoon, joka on kustannuksiltaan noin puolet halvempi kuin perinteinen suojapussi. Organisaatioiden ympäristövaatimusten jatkuvasti kiristyessä täysin kierrätettävä hygieniatuote on myös ympäristöystävällisempi tapa varmistaa moitteeton palvelulaatu.

Jukka Artikkelin lähdehttp://artikkelisuomi.fi/puhtaus-puoli-tuotantoa-%e2%80%93-hygieniatuote-suojaa-kengat-katevasti-alas-istumatta/
Julkaisija

  • authorTekijä
  • writerKategoria toukokuu 10, 2011
  • liveJulkaistut artikkelit 148

Julkaisu Kommentti