• Category Kategoria Asuminen
  • Comment Kommentit 0
  • View Katselukertoja 1506

Asuntokauppa on kenelle tahansa aina merkittävä tapahtuma. Erityisen merkittävä asuntokauppa on ensimmäistä asuntoaan ostavalle, jolle asuntokauppa voi olla yksi elämän merkittävimmistä kaupoista. Ennen ensimmäistä asuntokauppaa on kuitenkin syytä perehtyä huolellisesti asuntokauppaa koskeviin oppaisiin ja sen keskeisimpään lainsäädäntöön. Asuntokauppa vaatiikin tänä päivänä entistä enemmän asiantuntemusta.

Asuntokauppa poikkeaa muista sopimuksista tavanomaista laajemman juridisen sääntelynsä vuoksi. Muun muassa asunnon ostajan ja myyjän velvollisuudet on ennen asuntokauppaa syytä selvittää huolellisesti. Tällöin voidaan välttyä mahdollisilta ikäviltäkin yllätyksiltä, joita myöhemmin asuntokaupan jälkeen saattaisi tulla vastaan esimerkiksi kosteusvaurioina. Ensimmäistä asuntoaan ostavan olisikin kaikkein kannattavinta käyttää asunnon ostoon aina kiinteistönvälittäjää.

Kun asuntokauppa tehdään asuntokauppaan ja sen sääntelyyn perehtyneen ammattilaisen kanssa, voidaan varmistua, että kaikki asuntokauppaan liittyvät seikat otetaan kaupanteossa huomioon. Kiinteistönvälittäjän käyttöä asuntokaupassa puoltaa jo sekin, että vain kiinteistönvälittäjää käyttämällä molemmat asuntokaupan osapuolet voivat saada sopimukselleen kuluttajansuojan. Mikäli asuntokauppa tehdään ilman asiantuntijan apua, ei lain mukaista kuluttajansuojaa asuntokauppaan synny.

Asuntokaupan onnistumiseen vaikuttaa monia seikkoja. Sillä, minkälaisessa taloudellisessa tilanteessa asuntoa myydään on luonnollisesti suuri vaikutus asunnosta saatavaan hintaan. Myös asunnon sijainti, liikenneyhteydet ja alueen palvelurakenne vaikuttavat asunnon haluttavuuteen markkinoilla. Asuntokaupan ammattilainen seuraa asuntojen alueellista hintakehitystä ja toteutuneita kauppoja päivittäin. Kiinteistönvälittäjä osaa siten jo lähtökohtaisesti asettaa asunnon myyntihinnan oikealle tasolle siten, että mahdollisimman moni potentiaalinen asiakas kiinnostuu asunnosta.

Onnistunut asuntokauppa vaatii siten paitsi kokemusta, mutta myös neuvottelutaitoa ja asuntomarkkinoiden jatkuvaa seurantaa.  Tässä esitellään lyhyesti muutamia asuntokaupan keskeisiä seikkoja, jotka on syytä tuntea, vaikka päätyisikin käyttämään asuntokaupassaan ammattitaitoista kiinteistönvälittäjää.

Asunnon myyntivoitto ja verotus asuntokaupassa

Se, millaisen hinnan asunnon myyjä lopulta asunnostaan saa, riippuu sitä siitä ajasta, minkä asunnon myyjä on asunnossaan viettänyt. Jos asunnon myyjä on omistanut asuntonsa ja on asunut asunnossaan vakituisesti vähintään kaksi vuotta, ei asunnon myyntivoitosta tarvitse maksaa veroa. Lain mukaan tämä kahden vuoden asumisjakso ja omistusaika täytyy olla sekä yhtäjaksoista että samanaikaista.

Asunnon myyntiremontti eli asunnon stailaus

Asunnon myyntiremontilla eli asunnon stailauksella tarkoitetaan asunnon pienten tai isompien pintavikojen korjausta, kodin sisustuksen uudelleenjärjestelyä tai jopa asuntoon sopivien kalusteiden vuokraamista esittelyjen ajaksi.

Myyntiremontissa saatetaan usein suunnitella valaistuksen suunnittelua siten, että asunnossa korostetaan asunnon myyntiarvon kannalta keskeisimpiä seikkoja sekä yleensäkin asioita, jotka voivat nostaa asunnon hintaa ostajan silmissä.

Mikä on myyjän ja ostajan vastuu asuntokaupassa?

Lain mukaan asunnon myyjän täytyy kertoa tietämistään virheistä asunnossa ennen asunnon myyntiä. Mikäli asunnon myyjän havaitaan jollain tavalla pimittäneen asunnon ostajalta sellaista asunnon vikaan tai virheeseen liittyvää seikkaa, joka hänen on täytynyt asuntoa myydessään tietää, saattaa asunnon myyjä joutua korvausvastuuseen asunnon ostajaa kohtaan asunnon arvoa alentavasta seikasta.

Jukka Artikkelin lähdehttp://artikkelisuomi.fi/tavoitteena-paras-mahdollinen-hinta-asuntokauppa-kannattaa-tehda-asiantuntijan-avulla/
Julkaisija

  • authorTekijä
  • writerKategoria huhtikuu 16, 2012
  • liveJulkaistut artikkelit 148

Julkaisu Kommentti