• Category Kategoria IT
  • Comment Kommentit 0
  • View Katselukertoja 1214

Samalla, kun tieto- ja viestintätekniikan merkitys korostuu jatkuvasti markkinaosuuksista taistellessa, korostuu samaan aikaan myös johtamisen rooli kokonaisuuden hallinnassa. Tietohallintojohtaja on tänä päivänä varsinkin suurimmissa yrityksissä jo varsin usein kiinteä osa yrityksen päivittäistä johtoa ja tärkeä johtoryhmän jäsen. Siinä missä tietotekniikan rooli on olla yrityksessä kasvun mahdollistaja ja prosessien tehostaja, on tietohallintojohtajan rooli tarkastella koko yritystä kokonaisuutena. Erilaiset IT-investoinnit ovat tietohallintojohtajan tehtävässä ainoastaan pieni osa kokonaisuutta. Tänä päivänä tietohallintojohtajan tehtävänä on luoda yritykselle mitattavaa lisäarvoa sekä toimia yrityksen kannattavuuden tarkkailijana esimerkiksi IT-investointien suhteen.  Viime kädessä tietohallintojohtaja tekee tiivistä yhteistyötä myös yrityksen myynnin ja markkinoinnin kanssa. Tietohallintojohtajan työnkuva onkin mullistunut viimeisten vuosien aikana. Mikäli tietohallintojohtaja ei kykene seuraamaan toimintaympäristönsä muutoksia, vaarantaa tietohallintojohtaja sekä oman ammattitaitonsa, uransa ja sen myötä pahimmillaan koko yrityksen kilpailukyvyn. Tulevaisuuden tietohallintojohtajan, oli hän sitten yrityksen omaa henkilöstöä tai ulkopuolinen vuokrajohtaja, tuleekin hallita neljä keskeistä IT:n osa-aluetta, joiden on omalta osaltaan tuettava yrityksen valittua liiketoimintastrategiaa. Nämä osa-alueet ovat infrastruktuuri, integraatio, informaatio sekä innovatiivisuus.

Jukka Artikkelin lähdehttp://artikkelisuomi.fi/tietohallintojohtaja-tarkastelee-yritysta-lintuperspektiivista/
Julkaisija

  • authorTekijä
  • writerKategoria elokuu 25, 2011
  • liveJulkaistut artikkelit 148

Julkaisu Kommentti