• Category Kategoria Kuljetus
  • Comment Kommentit 0
  • View Katselukertoja 2154

Kuljetusten ja logistiikan tehokkuutta tarkastellaan tyypillisesti toimitusten oikea-aikaisuutena ja erityisesti oikeanlaatuisena. Aikoinaan Japanissa alkaneen JIT-filosofian mukaisesti tilattu tavara tulee olla toimitettuna vastaanottajalleen juuri oikeaan aikaan, oikean kokoisena ja laatuisena. Just In Time-filosofian mukaisesti yritykset tähtäävät varastoihinsa sitoutuneen pääoman pienentämiseen. Tätä nykyä logistiikassa vallitsee hyvin laajalti niin sanottu arvoketjuajattelu, jossa logistiikalla nähdään keskeinen rooli tuotteen muokkaantumisessa tavarasta hyödykkeeksi.

Kuljetukset osana logistiikkaa ovat luonnollisesti alttiimpia toimintaympäristön häiriöille. Maantieruuhkat, luonnonmullistukset ja muuta ennustamattomat seikat hidastavat osaltaan kuljetusten perille vientiä. Tästä syystä monet kuljetusyhtiöt ovat käyttäneet merkittävästi aikaa kuljetussuunnittelunsa kehittämiseen, jossa kuljetukset pyritään toimittamaan perille monesti laajan kansainvälisen verkoston avulla. Toimitusten oikealaatuisuuteen taas pyritään vaikuttamaan esimerkiksi tehokkaammilla varastonhallintaohjelmistoilla, äänikeräyksellä ja muilla vastaavilla, inhimillisten virheiden määrää minimoivilla ratkaisuilla.

Jukka Artikkelin lähdehttp://artikkelisuomi.fi/tietoisku-logistiikassa-kuljetusten-oikealaatuisuus-ja-oikea-aikaisuus-ovat-menestyksen-mittareita/
Julkaisija

  • authorTekijä
  • writerKategoria lokakuu 25, 2011
  • liveJulkaistut artikkelit 148

Julkaisu Kommentti