Miten voidaan arvioida, täyttääkö työpaikka turvallisen työpaikan kriteerit? Voidaanko työturvallisuutta ylipäätään mitata? Työturvallisuutta voidaan ja tulee mitata. TR -mittari on rakennustyön työturvallisuuden mittaamiseen kehitetty havaintomenetelmä.  TR -mittari koostuu kaiken kaikkiaan kuudesta eri aihekokonaisuudesta. Mittarin arvioitavia kriteerejä päivitetään vuosittain.

TR-mittari voi perinteiseen tapaan tehdyt lakisääteiset niin sanotut kunnossapitotarkastukset. TR-mittarin käyttö edellyttää kuitenkin työsuojelupiirin lupaa. Perinteiseen viikoittaiseen kunnossapitotarkastukseen verrattuna TR-mittauksen tekeminen vaatii hieman enemmän aikaa. TR-mittauksessa työmaa kierretään viikkotarkastusta tarkemmin läpi. Uuden menetelmän käyttöönsä ottaneiden mielestä se kuitenkin kannattaa.

TR-mittarilla saadaan viikkotarkastusta parempi käsitys koko työmaan tilanteesta. Moni työmaan ongelma voidaan TR-mittaria käyttämällä ratkaista saman tien. Kun ongelmiin ja puutteisiin voidaan reagoida nopeammin, säästetään samalla aikaa ja sitä myöten myös rahaa. TR-mittausta pidetäänkin monessa rakennusalan yrityksessä hyvänä keinona työmaan laatutoiminnan parantamiseen.

TR-mittari

Konkreettinen menetelmä nopeisiin tuloksiin

TR-mittarin kehittäminen perustuu ajatukseen, jossa tarjotaan konkreettisia työturvallisuutta parantavia työkaluja työnjohdon käyttöön työturvallisuuden parantamiseksi. Kehitystyön tavoitteena on ollut laatia konkreettiseen kenttätyöhön sopivia helppokäyttöisiä mutta samalla riittävän luotettavia menetelmiä, joilla voidaan mitata rakennustyömaan vallitsevia työolosuhteita sekä parantaa työmaan työturvallisuuden hallintaa. TR-mittarilla halutaan myös kehittää työturvallisuutta työpaikkakohtaisesti, toimialoittain, työsuojelupiireittäin ja lopulta valtakunnallisesti.

Vain kouluttautunut voi käyttää

TR-mittarin käyttäminen työturvallisuuden kartoittamiseen vaatii erityisen TR-mittarikoulutuksen suorittamista. TR -mittarikoulutuksen saaneet henkilöt voivat käyttää TR -mittaria lakisääteisen viikkotarkastuksen asemasta.

TR -mittarikoulutus sisältää runsaasti havainnollista kuvamateriaalia. Lisäksi teoriaopintoja aktivoidaan käytännön harjoittelun avulla. TR-mittarikoulutus kestää tyypillisesti noin puoli työpäivää. Koulutusryhmän maksimikoko on n. 15–20 henkeä.

TR-mittari kalibroitava aika ajoin

TR-mittarin käyttö vaatii aina henkilökohtaista kouluttautumista. TR -mittari on siten aina henkilösidonnainen menetelmä. Tästä syystä myös TR-mittaajat tulee kalibroida ajoittain. TR -mittarin kalibrointi tapahtuu esim. kalibrointimittauksella. Tällöin työmaan oma TR -mittaus tehdään samanaikaisesti TR-mittaukseen erikoistuneen asiantuntijan tekemän mittauksen kanssa. Kalibroinnista laaditaan lisäksi työnjohdolle kuvitettu raportti.

admin Artikkelin lähdehttp://artikkelisuomi.fi/tr-mittari-parantaa-tyomaan-tyoturvallisuutta/
Julkaisija

  • authorTekijä
  • writerKategoria toukokuu 9, 2012
  • liveJulkaistut artikkelit 34

Julkaisu Kommentti